Baner SPSiRI
Zadania

Do zadań Biura należy:

  1. Wykonywanie bieżących analiz tematycznych i biznesplanów w zakresie spraw należących do kompetencji Kanclerza.
  2. Zbieranie i przetwarzanie informacji w zakresie nowych możliwości finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
  3. Udział w sporządzaniu planu rzeczowo-finansowego Uczelni.
  4. Kontrola i koordynacja działań jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie realizacji inwestycji finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
  5. Udział w przygotowywaniu wstępnego Studium Wykonalności inwestycji finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz koordynacja prac nad sporządzeniem pełnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
  6. Kompleksowe rozliczanie zadań finansowanych ze środków zewnętrznych.
  7. Sprawozdawczość do instytucji zarządzających funduszami zewnętrznymi.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Julita Czopek